Estetické centrum Praha

Botulotoxin

Botulotoxin -> Příklady aplikacíGlabella - rýha mezi obočím

Nejvíce přidává věku příčná vráska mezi obočím. Na tzv. glabelle, plošce mezi obočím, se tvoří jedna nebo dvě příčné rýhy. Mnoho žen má zlozvyk svrašťovat obočí nejen při rozčilení, ale také při smíchu, soustředění či běžném společenském hovoru. Vráska mezi obočím se tak vytváří a prohlubuje již od mladého věku. Tato vráska je způsobena současnou funkcí tří svalových skupin (musculus procerus, musculus corrugator supercilii, musculus depressor supercilii).

Aplikace botulotoxinu do příslušných svalů, které působí svraštění obočí, způsobí vyrovnání této vrásky a někdy její úplné vymizení. Pokud po aplikaci botulotoxinu tato vráska nevymizí úplně, je to způsobeno mnohaletým trváním vrásky a narušením kolagenních a elastických vláken v podkoží. Pak je možné další řešení, které spočívá ve vyrovnání vrásky výplňovým materiálem typu kolagenu, popřípadě dalších látek.

Glabella - rýha mezi obočím - BOTOX

Mimické vrásky na čele

Kromě svraštění obočí je častým zlozvykem zvedání obočí a celého čela, kterým se tvoří horizontální vrásky na čele. Aplikací Botulotoxinu dojde k jejich vyrovnání a již po několika aplikacích k částeční nehybnosti příslušného svalu (musculus frontalis), který zodpovídá za zdvižení čela. Zároveň je možno docílit přirozeného oblouku obočí, aniž by osoba po aplikaci zcela ztratila mimiku (tzv. kosmetický lifting obočí). To je žádoucí zejména u žen, které docílí po aplikaci botulotoxinu lepšího tvaru obočí a krásného, hladkého, mladého vzhledu čela.

Mimické vrásky na čele - BOTOX

Mimické vrásky okolo očí

Při každém zasmání se svrašťuje sval (musculus orbicularis oculi), který obkružuje oční štěrbinu. Tím se prohlubují mimické vějířky okolo očí. Aplikací botulotoxinu do zevní části tohoto svalu se zabrání jeho smršťování, takže vrásky se zcela vyhladí. Již po jedné aplikaci se vrásky výrazně změlčí a jsou méně výrazné i po regeneraci svalu a obnovení jeho funkce, ke které dojde po 3-4 měsících.

Mimické vrásky oko očí - BOTOX

Nadměrné pocení

Aplikace botulotoxinu do potní žlázy v podpaží a na dlaních omezí funkci této žlázy a zcela zastaví nadměrné pocení. V této lokalizaci účinek toxinu přetrvává 7 měsíců až 1 rok, protože se jedná o jiný typ svalu. Je zapotřebí podstatně většího množství látky, než například k ošetření čela, tomu odpovídá též cena za aplikaci. Před aplikací se provádí kontaktní test, který přesně ukáže místo umístění potních žlázek.

Nadměrné pocení

Botulotoxin - princip účinku | Botulotoxin - příklady aplikací | Botulotoxin - další informace
Design © J.Korec 2006